You are here: Главная

CycleTheme

Put here an image with your slogan

PDF Print E-mail
There are no translations available.

Консультування по дипломуванню моряків згідно постанові КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРІЇНИ від 15.01.2005р. №38.

Основні положення про порядок присвоєння звань особам командного складу морських суден
17. Особам,  які претендують на присвоєння звання,  необхідно
мати:

1) для  присвоєння  звання  штурмана  та  отримання  права на

зайняття  посади  вахтового  помічника  капітана  морських   суден
валовою  місткістю 500 одиниць і більше відповідно до Правила II/1
Конвенції ( 995_053 ) та національних вимог:

 • освітньо-кваліфікаційний рівень    не     нижче     молодшого спеціаліста   за   спеціальністю   "Судноводіння"   і  відповідати стандарту компетентності,  визначеному в розділі А-II/1 Кодексу  з підготовки  та  дипломування  моряків  і  несення  вахти  (далі  - Кодекс), та національним вимогам;
 • стаж плавання на морських  самохідних  суднах  не  менше  ніж 12 місяців у складі палубної команди,  що зараховується як частина схваленої програми підготовки, документально підтвердженої в Книзі реєстрації   підготовки,    порядок    ведення   якої визначається Мінтрансзв'язку  (у  іншому  разі  стаж   плавання   на   морських самохідних  суднах  повинен  становити  не менше ніж три роки),  з виконанням протягом   зазначеного   стажу  плавання  обов'язків  з несення  вахти  на  ходовому  містку  під  наглядом  капітана  або вахтового  помічника капітана не менш як шість місяців на морських самохідних суднах;
 • диплом оператора ГМЗЛБ;

2) для   присвоєння  звання  штурмана  далекого  плавання  та

отримання права на зайняття  посади  старшого  помічника  капітана
морських  суден  валовою місткістю 500 одиниць і більше відповідно
до Правила II/2 Конвенції ( 995_053 ) та національних вимог:

 • освітньо-кваліфікаційний рівень   не   нижче   бакалавра   за спеціальністю     "Судноводіння"     і    відповідати    стандарту компетентності,  визначеному  в   розділі   А-II/2   Кодексу,   та національним вимогам;
 • диплом штурмана;
 • диплом оператора ГМЗЛБ загальний;
 • стаж плавання  не  менш як 18 місяців з виконанням обов'язків вахтового помічника капітана на морських суднах валовою  місткістю 500 одиниць і більше в далекому плаванні,  з яких не менш як шість місяців на посаді другого помічника капітана в далекому плаванні;

5) для   присвоєння  звання  капітана  далекого  плавання  та

отримання права на зайняття посади капітана морських суден валовою
місткістю   500  одиниць  і  більше  відповідно  до  Правила  II/2
Конвенції ( 995_053 ) та національних вимог:

 • освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або  магістра  за спеціальністю     "Судноводіння"     і    відповідати    стандарту компетентності,  визначеному  в   розділі   А-II/2   Кодексу,   та національним вимогам;
 • диплом штурмана далекого плавання;
 • диплом оператора ГМЗЛБ загальний;
 • стаж плавання  не  менш  як  18  місяців  на  посаді старшого помічника капітана   на   морських   суднах   валовою    місткістю 500 одиниць і більше в далекому плаванні;

6) для   присвоєння   звання  механіка  третього  розряду  та

отримання права на зайняття посади вахтового  механіка  відповідно
до Правила III/1 Конвенції ( 995_053 ) та національних вимог:

 • освітньо-кваліфікаційний рівень     не     нижче    молодшого спеціаліста за спеціальністю "Експлуатація  суднових  енергетичних установок" чи "Автоматизоване управління технологічними процесами" із    спеціалізацією    "Автоматизоване    управління    судновими енергетичними  установками"  або  освітньо-кваліфікаційний  рівень спеціаліста чи магістра за  спеціальністю  "Електричні  системи  і комплекси  транспортних  засобів"  із спеціалізацією "Експлуатація суднових автоматизованих систем" чи "Суднові енергетичні установки та устаткування" із спеціалізацією "Експлуатація,  випробування та монтаж суднових енергетичних установок"  і  відповідати  стандарту компетентності,   визначеному   в   розділі  А-III/1  Кодексу,  та національним вимогам;
 • стаж плавання не менш як шість місяців на самохідних суднах у складі машинної команди з виконанням обов'язків з несення вахти та обслуговування  суднових  енергетичних  установок  під   контролем вахтового  механіка;  виконання  схваленої  програми підготовки на судні повинно бути документально  підтверджено  записами  в  Книзі реєстрації підготовки;
 • стаж роботи,  пов'язаної  з  ремонтом  суднового  механічного обладнання, не менш як шість місяців або пройти виробничу практику відповідно до планів морських навчальних закладів;

7) для  присвоєння  звання  механіка   другого   розряду   та

отримання  права на зайняття посади другого механіка відповідно до
Правила III/2 Конвенції ( 995_053 ) та національних вимог:

 • освітньо-кваліфікаційний рівень   не   нижче   бакалавра   за спеціальністю "Експлуатація суднових енергетичних  установок"  або спеціаліста   чи   магістра   за   спеціальністю   "Автоматизоване управління    технологічними    процесами"    із    спеціалізацією "Автоматизоване  управління  судновими  енергетичними установками" або "Електричні  системи  і  комплекси  транспортних  засобів"  із спеціалізацією  "Експлуатація  суднових автоматизованих систем" чи "Суднові енергетичні установки та устаткування" із  спеціалізацією "Експлуатація,   випробування   та  монтаж  суднових  енергетичних установок" і відповідати стандарту компетентності,  визначеному  в розділі А-III/2 Кодексу, та національним вимогам;
 • диплом механіка третього розряду;
 • стаж плавання  не  менш  як  24  місяці  на  посаді вахтового механіка на суднах з головною енергетичною  установкою  потужністю понад 750 кВт;

8) для  присвоєння  звання  механіка   першого   розряду   та

отримання права на зайняття посади старшого механіка відповідно до
Правила III/2 Конвенції ( 995_053 ) та національних вимог:

 

 • освітньо-кваліфікаційний рівень   не   нижче  спеціаліста  чи магістра  за  спеціальністю  "Експлуатація  суднових  енергетичних установок"    або    "Автоматизоване   управління   технологічними процесами" із спеціалізацією "Автоматизоване управління  судновими енергетичними  установками"  або  "Електричні  системи і комплекси транспортних засобів"  із  спеціалізацією  "Експлуатація  суднових автоматизованих  систем"  і  відповідати стандарту компетентності, визначеному в розділі А-III/2 Кодексу, та національним вимогам;

 

 

 • диплом механіка другого розряду;

 

 

 • стаж плавання не менш як 24 місяці на посаді другого механіка на суднах  з  головною  енергетичною  установкою  потужністю понад 3000 кВт або на посаді старшого  механіка  на  суднах  з  головною енергетичною установкою потужністю понад 750 кВт;

 

9) для  присвоєння  звання  електромеханіка  третього розряду

відповідно до національних вимог:

 

 • освітньо-кваліфікаційний рівень    не     нижче     молодшого спеціаліста  за  спеціальностями "Експлуатація електрообладнання і автоматики суден" або "Електричні системи і комплекси транспортних засобів"  із спеціалізацією "Експлуатація суднових автоматизованих систем"  і  відповідати  стандарту   компетентності,   визначеному Мінтрансзв'язку;

 

 • стаж плавання не менш як шість місяців на самохідних суднах з виконанням обов'язків з обслуговування суднового електрообладнання під контролем електромеханіка або вахтового механіка;
 • стаж роботи,      пов'язаної     з     ремонтом     суднового
 • електрообладнання,  не менш як шість місяців або пройти  виробничу практику відповідно до планів морських навчальних закладів;

10) для  присвоєння  звання  електромеханіка  другого розряду

відповідно до національних вимог:

 

 • освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра за  спеціальностями "Експлуатація    електрообладнання   і   автоматики   суден"   або "Електричні  системи  і   комплекси   транспортних   засобів"   із спеціалізацією  "Експлуатація  суднових  автоматизованих систем" і відповідати стандарту компетентності, визначеному Мінтрансзв'язку;

 

 

 • стаж плавання  не  менш  як  24   місяці   з   дипломом   або кваліфікаційним  свідоцтвом  електромеханіка  третього  розряду на посаді електромеханіка на самохідних суднах;

 

11) для присвоєння  звання  електромеханіка  першого  розряду
відповідно до національних вимог:
освітньо-кваліфікаційний рівень  спеціаліста  або магістра за спеціальностями  "Експлуатація  електрообладнання   і   автоматики суден"  або  "Електричні системи і комплекси транспортних засобів" із спеціалізацією "Експлуатація суднових автоматизованих систем" і відповідати стандарту компетентності, визначеному Мінтрансзв'язку;

 

стаж плавання   не   менш   як   24  місяці  з  дипломом  або
кваліфікаційним  свідоцтвом  електромеханіка  другого  розряду  на
посаді електромеханіка на самохідних суднах;

 

Вартість бланків - Кваліфікаційне свідоцтво та підтвердження 780 грн.

 

Search